söndag 27 september 2015

Att urskilja och särskilja - grundläggande i matematik

 "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp."
Lpfö 98 rev. 2010
Barn möter matematik i vardagen och matematiken är roligt!
Att sortera hjälper barn att utveckla ett logiskt tänkande till matematiken: vad som hör ihop och vad som inte hör ihop.
Barn behöver ord och begrepp som färg, form, storlek, antal och material för att kunna sortera in på rätt ställe.
Barnet i bilden sorterar sedlar. Hon ordnar dem för att kunna se mönster och kunna göra jämförelser.
- "Jag sorterar efter färg"
Saker kan se olika ut till form, storlek och färg, men ändå vara samma sak.
Man lär sig att generalisera: "Alla är larver, även om de har olika färger och storlek"
Vi utmanar barnet att sortera på flera olika sätt, för att barnet ska få träna sin förmåga att använda, tänka och uttrycka sin kunskap.

- "Du kan, du blir matematisk"

onsdag 23 september 2015

Skapande

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som bild"        Lpfö 98, rev.2010
"Jag målar min familj, jag har målat en rosa soffa där hela min familj ska sitta i"- Titta! de är jätte fina.
- Vem målade den?
- Läs! där står namn på barnet                            


- Det är jag som har byggt huset men mina kompisar får hjälpa mig att måla det.


- Barn behöver känna att de behovs och att de får ta ansvar!

- Jag vet hur man gör. Du behöver inte hjälpa mig. Jag kan själv.

fredag 18 september 2015

Våra vilostunder

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande"
                               Lpfö 98, rev.2010

Vi vilar efter maten för magens skull. Vid vilan väljer barn en lugn aktivitet: lyssna/titta på UR upplästa sagor, rita/pyssla eller bygga med mjuka klossar. När man ätit ska blodflödet till mage och tarmar vara högt därför ska man ta det lugnt och smälta maten.Om man springer och hoppar direkt efter maten blir blodflödet kraftigt stryp med risk för syrebrist. Det kan ge besvär med stressmage.söndag 13 september 2015

En betydelsefull miljö

Just nu arbetar vi med våra fysiska och pedagogiska miljöer som ska erbjuda barn till utforskande och lärande. Miljöer som visar att barn kan och vill ta ansvar. Både inomhus och utomhus observerar vi det barnen gör och försöker att fånga stunder som fascinerar barnen.