onsdag 23 september 2015

Skapande

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som bild"        Lpfö 98, rev.2010
"Jag målar min familj, jag har målat en rosa soffa där hela min familj ska sitta i"- Titta! de är jätte fina.
- Vem målade den?
- Läs! där står namn på barnet                            


- Det är jag som har byggt huset men mina kompisar får hjälpa mig att måla det.


- Barn behöver känna att de behovs och att de får ta ansvar!

- Jag vet hur man gör. Du behöver inte hjälpa mig. Jag kan själv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar