söndag 27 september 2015

Att urskilja och särskilja - grundläggande i matematik

 "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp."
Lpfö 98 rev. 2010
Barn möter matematik i vardagen och matematiken är roligt!
Att sortera hjälper barn att utveckla ett logiskt tänkande till matematiken: vad som hör ihop och vad som inte hör ihop.
Barn behöver ord och begrepp som färg, form, storlek, antal och material för att kunna sortera in på rätt ställe.
Barnet i bilden sorterar sedlar. Hon ordnar dem för att kunna se mönster och kunna göra jämförelser.
- "Jag sorterar efter färg"
Saker kan se olika ut till form, storlek och färg, men ändå vara samma sak.
Man lär sig att generalisera: "Alla är larver, även om de har olika färger och storlek"
Vi utmanar barnet att sortera på flera olika sätt, för att barnet ska få träna sin förmåga att använda, tänka och uttrycka sin kunskap.

- "Du kan, du blir matematisk"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar