torsdag 16 juni 2016

Utflykt till Aqua Vattenmuseet

De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten.
(Ur Barns inflytande, Lpfö98/2010)

I vår senaste utflykt till Torekällberget såg barn en bild av en haj på en annons i tåget. De började diskutera om hajar fanns eller inte i Sverige. Det var intressant att lyssna på deras hypoteser, tankar och kunskap. Därmed tog vi tag på deras intresse och planerade vår utflykt till Aqua Vattenmuseet för att barn skulle få tillfälle att titta på hajar från nära håll.
Vi åkte fram och tillbaka med buss, tåg och färja. Här får ni några bilder av dagen.Detta var vår sista utflykt med Blixten gruppen, 
Vi tackar barn och föräldrar för den tiden ni har varit med oss på förskolan och önskar våra blivande skolbarnen Lycka till! i deras skolgång.

onsdag 8 juni 2016

Utflykt till Torekällberget


Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
                                                  (Ur Förskolans uppdrag Lpfö98/2010)


Idag var Blixten gruppen på utflykt i Södertälje. Det regnade mycket fram till kl. 12 men sedan kom fram solen och vi hade en fin dag med mycket utforskande och lek.

Glädje av att utforska och upptäcka världen med alla sinnen är en naturlig gåva i barndomen. När barnen erfarar tillsammans med andra dyker upp nya möjligheter av att lära sig mer av sig själv och av andra. De lär sig att leva tillsammans, att utforska tillsammans, att ta risk tillsammans och att ta hand av varandra.

Här vill vi dela med oss några bilder från dagen.Tack för oss!