onsdag 8 juni 2016

Utflykt till Torekällberget


Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
                                                  (Ur Förskolans uppdrag Lpfö98/2010)


Idag var Blixten gruppen på utflykt i Södertälje. Det regnade mycket fram till kl. 12 men sedan kom fram solen och vi hade en fin dag med mycket utforskande och lek.

Glädje av att utforska och upptäcka världen med alla sinnen är en naturlig gåva i barndomen. När barnen erfarar tillsammans med andra dyker upp nya möjligheter av att lära sig mer av sig själv och av andra. De lär sig att leva tillsammans, att utforska tillsammans, att ta risk tillsammans och att ta hand av varandra.

Här vill vi dela med oss några bilder från dagen.Tack för oss!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar