måndag 25 april 2016

Varför samarbeta?

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp" Lpfö98/2010

I fredags var det dags för städning av avdelningen bland annat göra iordning vår bygg- och konstruktions hörna.


Förra vecka fick vi våra tegelstenar av wallpapp som vi hade beställt för mer än en månad sedan!
Barn visade mycket intresse och undrade hur vi skulle kunna bygga de 40 st platta kartonger. Vi hade beskrivning med bilder av de olika steg att följa för att bygga de. Det var lite krångligt. Vi provade och provade, hjälptes åt att komma med på olika förslag ... och efter några minuter så kunde vi, Äntligen!


Barn upptäckte att man behövde vara minst två för att kunna vika klossarna!


Barn: "Håll i! så jag kan vika in den andra sidan"


Barn: "Det är lite svår. Det går inte! Vi behöver en till som hjälper"


Barn: "Jag kan hjälpa! Jag håller här och ni viker in samtidigt"
Barn: "Vi klarade!"


Varför samarbeta? Samarbete skapar närhet och gemenskap, medkänsla och osjälviskhet.

Det ligger mycket  på hur vi uppfostrar barn och vad vi väljer att lära våra barn. 
Man samarbetar bäst när man är beroende av varandra och om man har ett gemensamt framtid mål. 
Barn uppfattade att det var svårt att bygga själv och då gällde det att samarbeta för att snabbt kunna bygga och sedan leka med klossarna.


Barn: "Vi kan bygga med rör, tegelstenar och plankor"


Barn:"Och så här ska den vara. Oj, det var lite svårt."


Barn: "Den här är en säng"
Pedagog: "Aha, Ska du ligga på?"


Barn: "Nej, under. Så här ska jag sova!"

söndag 24 april 2016

"Vi har bara lekt idag"

"Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö" Lpfö98/2010

I onsdags medan våra barn i "Blixtengruppen" var på utflykt i Helenelunds park gick resten av Lotus barn till skogen. 
Med naturmaterial är det roligare att jobba med matematik! Barn räknade antal pinnar och jämförde pinnarnas längd och tjocklek. På ett roligt sätt lär barnen sig matematiska begrepp som lång-kort, lika, längre, längst, kortare, kortaste. 


"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning" Lpfö98/2010

När barn leker, utforskar de både den miljö de befinner sig i och deras egna kroppsförmågor. Pedagoger passade på och uppmärksammade också matematiken i deras lek och begrepp som hög, högre högst, på, under synliggjordes på ett naturligt sätt. 


Sedan utmanade och uppmuntrade pedagoger barnen att prova sig fram och hoppa både högt och långt.


"Vi har bara lekt idag!" är en fras vi vuxna är vana att höra när vi frågar barn vad de gjorde på förskolan. Men barn utforskar och lär sig hela tiden, med eller utan pedagogens hjälp. 
Vår uppgift som pedagog är att utmana barns nyfikenhet, stimulera deras lust att lära sig och erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande.


onsdag 13 april 2016

Sexårs gruppen

På onsdagar har barn från Lotus, Tussilago och Smörblomma som ska börja i skolan nästa hösttermin gemensamma aktiviteter. Idag hade de tillsammans med Frida, Nakisa och Nadia utomhuslekar på stora gården.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära" Lpfö98/2010


De fick leka olika lekar bland annat kull och en lek som heter cola, fanta, sprite.


I en av de lekar hade de som uppgift att gestalta olika typer av djur och saker man kan göra i två olika grupper.


Varje barngrupp fick gissa på vad den andra gruppen gjorde.


De fick kommunicera sig med hjälp av sin kropp och mimik, handlingsrörelser och ansiktsuttryck.
De hade jätte roligt!


De samarbetade för att kunna uttrycka det de ville säga utan att använda ord.


"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp" Lpfö98/2010

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning" Lpfö98/2010


Efter alla dessa lekar som barn hade tillsammans, sysselsatte de med att utforska det som fanns på gården.
Träbitar som blev över när arbetare byggde taket till sandlåda förvandlades  i barnens hand till motorbåtar!


När barn bygger tillsammans använder de olika strategier och teknik  samt tar del av varandras idéer och kunskap.


"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap" Lpfö98/2010


Här ser vi tydlig hur barn interagerar med träbitar.
Träbitar är bara "träbitar" när de ligger på marken. När barn möter träbitar blir barnen "utforskare".
Träbitar utmanar barns tankar, kreativitet, fantasi och skapelse förmåga, samtidigt ger barnen livet till dem när de bygger motorbåtar.
Det är helt underbart att se att en objekt utan liv kan bjuda barnet till utforskande och skapande!

"Mitt Edsbergs centrum"

Under den här terminen jobbar vi med projektet "Mitt Edsbergs centrum". Vi valde att utforska centrumet tillsammans med barn för att de i sina lekar använde flera sätt att bygga och konstruera olika sorts av byggnader/platser och alla dessa platser finns ju representerade i Edsbergs centrum.
I våra tre tidigare inlägg under etiketten "Projekterande arbetssätt" kan ni följa projektets händelseförlopp.
För mer än en månad sedan hade vi föräldramöte och då fick föräldrar rita Edsbergs centrum och använda bara svart och vit precis som barn hade gjort. De ritade utifrån deras erfarenhet av centrumet och utifrån de bildokumentation som barn gjorde i en av våra besök av centrumet.

I våra tidigare inlägg berättade vi hur barn dokumenterade och ritade av centrumet. Syftet var att vi pedagoger skulle kunna försöka förstå vad barn utforskade för att kuna gå vidare i vårt arbete. 
Det vi upptäckte var att barn visade mycket intresse för att fotografera olika slags skyltar. I deras teckningar hände samma sak, de "ritade" symboler och bokstäver och ibland ett helt ord.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner" Lpfö98/2010 


 Föräldrars dokumentation som de gjorde vid föräldramöte presenterade vi till barnen för att reflektera tillsammans i små grupper. På teckningar fanns de föräldrarnas respektive namn. Barn hade roligt när de försökte lista ut vilka föräldrar hade ritat de teckningarna. De kände igen några bokstäver fast det var svårt att läsa hela ordet!

- Pedagog: Vad tror ni att föräldrar har ritat?
- Barn: Edsbergs centrum!
- Barn: Ica!

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv" Lpfö98/2010- Pedagog: Varför tror ni att det är Edsbergs centrum?
- Barn: Titta! ser du bokstäver på höga huset? Det är samma hus som står där när man svänger till vänster till Ica.
- Barn. Ja, det är det orangea huset!
- Barn: Det är inte bara orangea det är också vitt. Här är litet orange och där är litet vitt.


- Pedagog: Kan ni göra grupper med de teckningar som liknar varandra?
- Barn: Titta! vi får kolla om de är lika. På den här finns ett "E" och den här också har ett "E".
- Barn: (Barn kollar tillsammans och pratar hög) "D" - "D", "S" -"S", "B" -"B", "E" - "E"
- Barn: "R".... Nej! den här har ingen "R"
- Barn: Vi börjar från början ...(Barn använder samma strategi och alla är delaktiga och försöker hjälpas åt ifall någon kan se/hitta bokstaven "R")
- Barn: Nej, det finns inget "R"
- Barn:Kanske den förälder vet inte hur man ritar "R"
- Barn: Eller kanske hon eller han har glömt att skriva "R"
- Barn: Det spela ingen roll för att det är samma hus ändå!


 Barn: De två har ritat Ica och de här tre det orangea huset.


Barn: Får vi färglägga föräldrarnas teckningar?
Pedagog: Ja, vi kan göra kopior så att vi kan spara föräldrarnas teckningar i svart och vit.
Barn: Vi vill titta på bilder i Ipaden för att kunna "måla" Ica.

tisdag 12 april 2016

En fin och varm måndag 11/4!

Äntligen vår! På förskolegården såg barnen en citronfjäril som är ett tecken på att våren är här!
Vi åt mellanmål ute i det fina vädret därefter passade barn på att måla fritt utifrån den inspirationen som vädret erbjöd just då. Barn lät sina teckningar torkas av på repet vid gungas staket.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla sina upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama" Lpfö98/2010


På bilden syns de pallar som vi kommer att använda för att iordningställa förskolas lilla trädgård. Hoppas att många av er kan komma på gårdsfixardagen inte bara för att samarbeta utan också för att umgås med varandra och äta lite korv. Era barn kommer att bli lika mycket glada precis som vi personal om vi får möjlighet att vara tillsammans.

fredag 8 april 2016

Gårdsfixardagen 26/4

INBJUDAN


Varmt välkomna till förskolans gårdsfixardag tisdagen den 26e april!


Detta är en dag där pedagoger, föräldrar och barn tillsammans gör fint och fixar på vår förskolegård. Det är också ett tillfälle för er föräldrar att vara delaktiga i något som får en positiv och direkt påverkan på era barns utemiljö. Vi har planerat för en trevlig dag tillsammans, där ni både hinner träffa andra föräldrar, hjälpa till vid de olika stationer som kommer att finnas, samt äta varmkorv och mingla tillsammans med era barn.

Dagen startar 14:30 och avslutas ca 17.00.

Ni är välkomna så fort ni har möjlighet!


Exempel på uppgifter för dagen är:

 • vända sand i sandlådor och kring rutschkanor
 • kratta löv
 • sopa grus och sand
 • rensa bland sandleksaker
 • rensa ogräs och fylla på med jord i rabatterna
 • göra iordning en odlingsplats
 • bygga en bil (enligt bild nedan)

Så fundera redan nu vad just du kan tänka dig att bidra med!

Vi efterlyser även lite olika material som vi samlar in under dagen. På inspirationsbilderna nedan kan ni få en uppfattning om vad vi tänker göra med materialet.

 • kastruller och stekpannor
 • köksredskap
 • ratt till bil
 • stolsitsar i plast eller trä
 • lastpallar
 • plaströr
 • trattar
 • cykelhjul
 • bildäck
 • plåtburkar
 • plexiglas
  
Slutligen undrar vi om det finns någon förälder som har tillgång till och kan hantera en motorsåg? Vi skulle nämligen vilja göra stubbar av de fallna träden som finns på stora gården. Informera gärna oss i förväg om du kan bidra med detta!


fredag 1 april 2016

Två sista dagar under påsklovet

I torsdags gick vi på utflykt till Helenelund park. Barn hade roligt när de gick balansgång, åkte karusell  och rutschkana. De turades om att bestämma och ta initiativ.
I rörelseleken utvecklar barn sin koordinationsförmåga och får uppleva sin kroppstyngd och styrka.
 
Idag fredag stannade vi på förskolan och hade olika aktiviteter. Barn byggde, ritade,målade, hade dansstund och åt glass eftermellanmål. 
Ha en trevlig helg!