torsdag 2 juni 2016

Onsdag: "Vi leker här i skogen"

I onsdags när vi gick till skogen hittade vi en död skogsmus precis i början av skogsstig. 

Den lilla skogsmusen uppvisade inga tecken på skador, den var hel. Barn ville bära och ta den till förskolan men vi berättade att musen har massor av bakterier och att man kan bli sjuk, så lämnade vi musen under ett träd och kom överens om att nästa vecka skulle vi gå och titta om vi hittar musen på samma plats.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp" Lpfö 98/2010 Barn red på "enhörning", den långa trästocken som barn tycker mycket om och som också kan förvandlas till bil eller flygplan i barns lekar.De sprang ner- och uppför kullen och klättrade på stora stenar.Genom att springa runt i skogsstig utforskar barn utrymmen i skogen med hela kroppen och får möjlighet att utveckla rumsuppfattning.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning" Lpfö 98/2010 


Vårt skogsbesök avslutade vi med en ringlek "Vi leker här i skogen" som barn hade bestämt vid morgonssamling 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar