torsdag 13 oktober 2016

Miljön som väcker förundran och bjuder barnen till utforskande

Utveckling av våra miljöer har en stor pedagogisk betydelse för att vi ska kunna erbjuda en verksamhet med hög pedagogisk kvalitet. 
Vi ser miljö som "den tredje pedagogen" som uppmuntrar , inspirerar och talar till barn vad man kan göra i rummet. Materialen som placeras i rummet är tillgängliga så att barn själva kan ta fram. De får möjlighet att arbeta och undersöka enskild eller tillsammans med andra.


 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar