onsdag 19 oktober 2016

Föräldramöte höst 2016

Efter den gemensamma uppstarten på Tussilago fortsatt vi på Lotus, där presenterade vi vårt projektarbete som handlar om spindlar och hållbar utveckling.
Barns intresse för spindlar utmanade oss pedagoger att tänka bredare. Vi vill inte enbart lära oss vad en spindel är för något utan också försöka förstå sambandet mellan människan och naturen och hur vi påverkar varandra.
Genom att tillsammans utforska och samarbeta vill vi upptäcka nya frågor och hitta lösningar som kommer att skapa ett gemensamt engagemang.
Projektet ska kunna inkludera och involvera både barn, pedagoger och föräldrar.

Syfte med vårt projekt
Utveckla vår kunskap om naturvetenskap med fokus på en önskvärd samhällsutveckling.

Frågeställningar
På vilka olika sätt utforskar barn naturen?
Hur material påverkar barns lärprocesser?
Vilka strategier använder barn i sitt utforskande?

Efter vår presentation av projektarbete fick föräldrar prova på att arbeta som våra barn brukar göra. De fick som uppgift att samarbeta och tillsammans skapa en spindel i varsin grupp.
En grupp arbetade med lera och återvinningsmaterial, och den andra gruppen med lera och naturmaterial.

- Vad tänker ni göra? - Vi ska göra ett spindelnät och en spindel!
- Det kan inte stå! - Det böjer sig ner! - Vad kan vi göra?
- Vi provar med en kartong på backsida. - Ja, det går! - Ta limpistol!
- Det går inte. - Du måste ha mer lim och trycka ner. Tryck lite till! - Ja, det funkar. Det ser ut som den bilden som barn tog på spindelnät vid gungas staket!


20161007_153505.jpg
Lägg till bildtext
- Det är lättare att göra ben på teckning så att de blir likadana.
- Nu för vi sätta ihop spindels ben på kroppen. - Vår spindel kan inte stå!
- Vad kan det beror på? - Kanske för att den har smala ben!

- Vi är klara!
- Är ni nöjda? - Ja.
-Hur känns det att samarbeta?  Var det lätt eller svårt? - Det beror på vilka personer man samarbetar med 

- Det handlar om att kunna ge och ta plats, -  att det inte är bara en som bestämmer. - att alla får bara med och säga något.
- Hur tänker ni kring materialet ni använde? - Mjölkkartong är ett litet tråkigt material. - Jag tycker att vi kunde 
till exempel  ha målat eller dekorerat med glitter om vi hade mer tid.. Vi kunde ha gjort lite mer, ungefär som barn gör. De har mycket fantasi, våra fantasi "sover"
- "Hon" säger att vi ska samarbeta och komma överens. - Hur ser en spindel ut? - Vi kan googla!
- Nej, ni får inte. Tror ni att barn googlar? - Nej!
- Då får någon rita. - Du är bra på att rita, du får rita!
- Ungefär så här ser en spindel ut!
- Hur tänker ni göra? - Vi tänker inte, vi samarbetar! (Föräldrar skojar lite och det skapar ett mer avslappnat klimat ;))
Vi använder lera till ben och av stubbe gör vi kropp!
"I ett kooperativt lärande är vi i behov av varandras delaktighet, kunskap och erfarenhet"
                                                                                                                                   Anonym

- Var ska du ha glitter?- Lite överallt... -  Och lite fjädrar så här. - Vad ska vi göra mer? - Vi kan göra en spindel familj. - Hur många ögon har en spindel? - Två? fyra eller flera? - Vår spindel har två.
- Hur tänker ni kring de två vita pinnarna i munnen? - Det är de två grejerna spindel har framme som nyper.
Hur känns det att jobba som barnen? - Bra, men det är lite svårt. - Man måste tänka mycket. - Det är bra för barnen att få arbeta med händerna och utforska material. - För oss vuxna är det svårt men för dem är det nog lättare... - De får träna hjärna och fingrar för att kunna hålla i pennan.Tillsammans med er har vi pedagoger haft en trevlig och rolig kväll. Vi ber om ursäkt ifall transkriptioner av det ni sade när ni arbetade och reflektera inte stämmer exakt. Vi försökte så nära som möjlig  skriva ner det ni berättade.

Stort tack för ett underbart föräldramöte!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar