måndag 9 maj 2016

Vecka 18: Vernissage & plantering

Förra vecka förutom projektarbete sysselsatte barn sig med förberedelse för vernissage och plantering i vårt trädgård.

 "Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar" 
                                                                                                    Lpfö98/2010 
Barn har tillgång till Ateljé alla dagar i veckan. De vet var material ligger och har lärt sig hur det används på ett produktivt sätt med säkerhet. En pedagog är tillgänglig för att stödja barnen i deras utforskande, svara på deras frågor och för att vara delaktig i barns egna hypoteser och reflektioner.


"Varje barn ska ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val utifrån de egna förutsättningarna. Delaktighet och tilltro till den egna förmågan ska på så vis grundläggas och växa" 
                                                                                                                                      Lpfö98/2010

Barns idéer, kreativitet och intresse styr vad, hur och med vilket material de vill skapa.


"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar" 
                                                                                                                                             Lpfö98/2010 


På Lotus arbetar vi för ett livslångt lärande och skapar möjligheter för barn att utvecklas i olika situationer i vardagen. Barn får utrymme för att framföra sina åsikter, hypoteser och kan bestämma arbetssättet och tar ansvar för deras egna beslut.


Det finns två ingredienser för att barn ska hitta motivationen till lärande. Det första är barns intresse och glädje i deras utforskande och det andra är de möjligheterna att tillämpa nya färdigheter i livet. 


Barn funderar kring det de vill skapa och sedan väljer de material. Under arbetsgång provar de fram med olika material för att slutligen välja det som bäst passar till deras projekt. Och självklart alla barn behöver inte göra samma sak. Man får välja att arbeta enskilt eller i grupp. Barn är självständiga, har sina egna idéer och om man hittar andra som tänker likadant så får man samarbeta.
Förskolans lilla trädgård växer med hjälp av barns och pedagogers engagemang. Vi har blommor i regnstövlar, gurkor i bildäcken samt tomater och sallad i pallen. Vi ser fram emot att få smaka av det vi har planterat.


Vi inspirerades av andras arbete på "Pinterest" och använde gamla regnstövlar som blomkrukor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar