söndag 24 april 2016

"Vi har bara lekt idag"

"Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö" Lpfö98/2010

I onsdags medan våra barn i "Blixtengruppen" var på utflykt i Helenelunds park gick resten av Lotus barn till skogen. 
Med naturmaterial är det roligare att jobba med matematik! Barn räknade antal pinnar och jämförde pinnarnas längd och tjocklek. På ett roligt sätt lär barnen sig matematiska begrepp som lång-kort, lika, längre, längst, kortare, kortaste. 


"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning" Lpfö98/2010

När barn leker, utforskar de både den miljö de befinner sig i och deras egna kroppsförmågor. Pedagoger passade på och uppmärksammade också matematiken i deras lek och begrepp som hög, högre högst, på, under synliggjordes på ett naturligt sätt. 


Sedan utmanade och uppmuntrade pedagoger barnen att prova sig fram och hoppa både högt och långt.


"Vi har bara lekt idag!" är en fras vi vuxna är vana att höra när vi frågar barn vad de gjorde på förskolan. Men barn utforskar och lär sig hela tiden, med eller utan pedagogens hjälp. 
Vår uppgift som pedagog är att utmana barns nyfikenhet, stimulera deras lust att lära sig och erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar