onsdag 13 april 2016

Sexårs gruppen

På onsdagar har barn från Lotus, Tussilago och Smörblomma som ska börja i skolan nästa hösttermin gemensamma aktiviteter. Idag hade de tillsammans med Frida, Nakisa och Nadia utomhuslekar på stora gården.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära" Lpfö98/2010


De fick leka olika lekar bland annat kull och en lek som heter cola, fanta, sprite.


I en av de lekar hade de som uppgift att gestalta olika typer av djur och saker man kan göra i två olika grupper.


Varje barngrupp fick gissa på vad den andra gruppen gjorde.


De fick kommunicera sig med hjälp av sin kropp och mimik, handlingsrörelser och ansiktsuttryck.
De hade jätte roligt!


De samarbetade för att kunna uttrycka det de ville säga utan att använda ord.


"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp" Lpfö98/2010

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning" Lpfö98/2010


Efter alla dessa lekar som barn hade tillsammans, sysselsatte de med att utforska det som fanns på gården.
Träbitar som blev över när arbetare byggde taket till sandlåda förvandlades  i barnens hand till motorbåtar!


När barn bygger tillsammans använder de olika strategier och teknik  samt tar del av varandras idéer och kunskap.


"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap" Lpfö98/2010


Här ser vi tydlig hur barn interagerar med träbitar.
Träbitar är bara "träbitar" när de ligger på marken. När barn möter träbitar blir barnen "utforskare".
Träbitar utmanar barns tankar, kreativitet, fantasi och skapelse förmåga, samtidigt ger barnen livet till dem när de bygger motorbåtar.
Det är helt underbart att se att en objekt utan liv kan bjuda barnet till utforskande och skapande!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar