onsdag 13 april 2016

"Mitt Edsbergs centrum"

Under den här terminen jobbar vi med projektet "Mitt Edsbergs centrum". Vi valde att utforska centrumet tillsammans med barn för att de i sina lekar använde flera sätt att bygga och konstruera olika sorts av byggnader/platser och alla dessa platser finns ju representerade i Edsbergs centrum.
I våra tre tidigare inlägg under etiketten "Projekterande arbetssätt" kan ni följa projektets händelseförlopp.
För mer än en månad sedan hade vi föräldramöte och då fick föräldrar rita Edsbergs centrum och använda bara svart och vit precis som barn hade gjort. De ritade utifrån deras erfarenhet av centrumet och utifrån de bildokumentation som barn gjorde i en av våra besök av centrumet.

I våra tidigare inlägg berättade vi hur barn dokumenterade och ritade av centrumet. Syftet var att vi pedagoger skulle kunna försöka förstå vad barn utforskade för att kuna gå vidare i vårt arbete. 
Det vi upptäckte var att barn visade mycket intresse för att fotografera olika slags skyltar. I deras teckningar hände samma sak, de "ritade" symboler och bokstäver och ibland ett helt ord.

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner" Lpfö98/2010 


 Föräldrars dokumentation som de gjorde vid föräldramöte presenterade vi till barnen för att reflektera tillsammans i små grupper. På teckningar fanns de föräldrarnas respektive namn. Barn hade roligt när de försökte lista ut vilka föräldrar hade ritat de teckningarna. De kände igen några bokstäver fast det var svårt att läsa hela ordet!

- Pedagog: Vad tror ni att föräldrar har ritat?
- Barn: Edsbergs centrum!
- Barn: Ica!

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv" Lpfö98/2010- Pedagog: Varför tror ni att det är Edsbergs centrum?
- Barn: Titta! ser du bokstäver på höga huset? Det är samma hus som står där när man svänger till vänster till Ica.
- Barn. Ja, det är det orangea huset!
- Barn: Det är inte bara orangea det är också vitt. Här är litet orange och där är litet vitt.


- Pedagog: Kan ni göra grupper med de teckningar som liknar varandra?
- Barn: Titta! vi får kolla om de är lika. På den här finns ett "E" och den här också har ett "E".
- Barn: (Barn kollar tillsammans och pratar hög) "D" - "D", "S" -"S", "B" -"B", "E" - "E"
- Barn: "R".... Nej! den här har ingen "R"
- Barn: Vi börjar från början ...(Barn använder samma strategi och alla är delaktiga och försöker hjälpas åt ifall någon kan se/hitta bokstaven "R")
- Barn: Nej, det finns inget "R"
- Barn:Kanske den förälder vet inte hur man ritar "R"
- Barn: Eller kanske hon eller han har glömt att skriva "R"
- Barn: Det spela ingen roll för att det är samma hus ändå!


 Barn: De två har ritat Ica och de här tre det orangea huset.


Barn: Får vi färglägga föräldrarnas teckningar?
Pedagog: Ja, vi kan göra kopior så att vi kan spara föräldrarnas teckningar i svart och vit.
Barn: Vi vill titta på bilder i Ipaden för att kunna "måla" Ica.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar